TOUR HÀNG NGÀY

deal giá sốc
TOUR 2 ĐẢO: KHÁM PHÁ HÒN MÓNG TAY, HÒN GẦM GHÌ HOẶC HÒN MÂY RÚT
Nam đảo
deal giá sốc
TOUR 3 ĐẢO: KHÁM PHÁ HÒN MÓNG TAY, HÒN GẦM GHÌ, HÒN MÂY RÚT
Nam đảo

TOUR 3 ĐẢO: KHÁM PHÁ HÒN MÓNG TAY, HÒN GẦM GHÌ, HÒN MÂY RÚT

Hàng ngày: 9:00 - 17:30
560.000₫ 700.000₫
TOUR 3 ĐẢO & TRẢI NGHIỆM CÁP TREO NGẮM HOÀNG HÔN
Nam đảo
deal giá sốc
RED 5: TOUR TÀU KHÁM PHÁ 4 ĐẢO
Nam đảo

RED 5: TOUR TÀU KHÁM PHÁ 4 ĐẢO

Hàng ngày (8:15 - 15:00)
730.000₫ 1.300.000₫
deal giá sốc
TOUR 2 TRIP 1: TOUR CANO KHÁM PHÁ 4 ĐẢO
Nam đảo

TOUR 2 TRIP 1: TOUR CANO KHÁM PHÁ 4 ĐẢO

Hàng ngày (8:15 - 15:00)
730.000₫ 1.300.000₫
deal giá sốc
TOUR 2 TRIP 2: CÁP TREO VÀ CANO 5 ĐẢO
Nam đảo

TOUR 2 TRIP 2: CÁP TREO VÀ CANO 5 ĐẢO

Hàng ngày (8:15 - 17:00)
1.030.000₫ 1.760.000₫
TOUR 3: NGẮM HOÀNG HÔN VÀ CÂU MỰC ĐÊM
Dương Đông hoặc Nam đảo

TOUR 3: NGẮM HOÀNG HÔN VÀ CÂU MỰC ĐÊM

Hàng ngày : 17:00-21:00
330.000₫
LAND 1: THAM QUAN BỜ PHÍA NAM VÀ ĐÔNG ĐẢO
Nam đảo - Đông đảo

LAND 1: THAM QUAN BỜ PHÍA NAM VÀ ĐÔNG ĐẢO

Hàng ngày: 9:00 - 15:30
350.000₫
LAND 2: THAM QUAN BỜ NAM VÀ CÁP TREO
Nam đảo - Đông đảo

LAND 2: THAM QUAN BỜ NAM VÀ CÁP TREO

Hàng ngày: 9:00 - 16:00
750.000₫